دبیرستان پسرانه شهید مطهری ـدوره دوم شهرک شهید رجایی

تعداد بازدید:۱۴۳۲

دبیرستان پسرانه شهید مطهری ـ دوره دوم شهرک شهید رجایی

شماره تماس :

05133710032
ادرس:

مشهد شهرک شهید رجایی خیابان پورسینا ..پورسینا 7 پارک آلاله ها..

لینک ثبت نام:

http://100140110.sanamonline.ir/Pages/PreReg/Registration.aspx?PreRegId=1