دانشگاه شهید مطهری (ره)ـ برادران مشهد

تعداد بازدید:۱۷۳۶
دانشگاه شهید مطهری (ره)ـ برادران مشهد

وب سایت:

mbu.motahari.ac.ir

کانال اطلاع رسانی در پیام رسان سروش:

http://sapp.ir/mbu_motahari

شماره تماس:

38476020

38476022

دورنگار:

9175844687 051

آدرس:

مشهد مقدس- خیابان دکتر بهشتی- دکتر بهشتی ۳۶- پلاک ۱۰۷- دانشگاه شهید مطهری(ره) برادران مشهد