دبیرستان دخترانه شهید مطهری(ره)ـ دوره دوم/شعبه فاطمیه

تعداد بازدید:۳۷۸۲
دبیرستان دخترانه شهید مطهری(ره)ـ دوره دوم/شعبه فاطمیه

تلفن تماس:
۰۹۱۹۲۲۲۷۰۹۲
۰۹۱۵۴۴۴۵۳۳۰

آدرس کانال در سروش
sapp.ir/motahari1393

آدرس
شهرک شهید رجایی.بعد از حر ۱/۳.حاشیه بلوار
پشت ایستگاه اتوبوس. جنب حوزه

* پذیرش در این شعبه تنها از ساکنین ناحیه پنج و شهرک شهید رجایی خواهد بود.