دبیرستان پسرانه شهید مطهری(ره)ـ دوره دوم/قاسم آباد

تعداد بازدید:۶۷۱۷
دبیرستان پسرانه شهید مطهری(ره)ـ دوره دوم/قاسم آباد

سایت دبیرستان دوره دوم:
mashhad-motahari.ir

کانال دبیرستان در پیام رسان ایتا:
https://eitaa.com/mashhad_motahari

کانال فرهنگی دبیرستان:
https://eitaa.com/mashhad_motahari_farhangi

شماره تماس های دبیرستان:
05135239960-05135239950-05135239940

آدرس:
بزرگراه امام علی علیه السلام- بولوار شهید رفیعی- شهید رفیعی 17