اخبار

بیانیه جمعی از اساتید، دانش‌آموختگان و دانشجویان مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری در دفاع از حریم علم و اخلاق + اسامی امضاکنندگان

بیانیه جمعی از اساتید، دانش‌آموختگان و دانشجویان مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری در دفاع از حریم علم و اخلاق + اسامی امضاکنندگان

ما دانش‌آموختگان مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری؛ بر خود لازم دانستیم نه در دفاع از یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، بلکه برای دفاع از ساحت علم و اخلاق، مطالبی را راجع به یکی از دانش‌آموختگان برجسته دانشگاه شهید مطهری بیان کنیم.

ادامه مطلب
دکتر ایرج گلدوزیان، استاد برجسته حقوق جزا و از اساتید دانشگاه برجسته دانشگاه شهید مطهری، در سن هشتاد و دو سالگی دار فانی را وداع گفت.

دکتر ایرج گلدوزیان، استاد برجسته حقوق جزا و از اساتید دانشگاه برجسته دانشگاه شهید مطهری، در سن هشتاد و دو سالگی دار فانی را وداع گفت.

ایرج گلدوزیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و از اساتید دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه شهید مطهری و دانشگاه علمی کاربردی، کانون سر دفتران و دفتر یاران تهران و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی دانشنامه‌های حقوقی بود.

ادامه مطلب