آرشیو اخبار

مراسم اختتامیه جشنواره نسل چهارم مطهریها با حضورحداکثری دانش آموزان  دبیرستانهای دخترانه علوم‌ و معارف اسلامی شهید مطهری مشهد مقدس برگزار گردید .

مراسم اختتامیه جشنواره نسل چهارم مطهریها با حضورحداکثری دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه علوم‌ و معارف اسلامی شهید مطهری مشهد مقدس برگزار گردید .

دبیر جشنواره سرکار خانم امامی سرچشمه : جشنواره نسل چهارم مطهری ها در راستای ایجا دقدرت تشخیص و تفکر در نسل جوان امروزی و دستیابی به شاخص جهت تشخیص سره از ناسره در فتنه های آخر الزمانی و ایجاد علم مطبوع (علمی که کاربردی باشد همراه با خلاقیت و ایجادحرکت در مخاطب) برگزار گردید .

ادامه مطلب