گزارش_تصویری

اردو در مدرسه و نوجوان تمدن ساز

تعداد بازدید:۷۷
#دغدغه‌‌مندی #برنامه‌ریزی


#گزارش_تصویری 

اردو در مدرسه و نوجوان تمدن ساز


#خودسازی
#دغدغه‌‌مندی
#برنامه‌ریزی
#اهل_علم_عمل
#مسئولیت_پذیر
#ورزش_سلامتی
#دانش‌آموز_تشکیلاتی
_______________

 دبیرستان پسرانه شهید مطهری - دوره اول شعبه قاسم آباد