دانشگاه شهید مطهری خواهران - آرشیو

ماجرای تنها نامه بدون بسم الله امام...

شرح اقتدار ایران از التماس به بیگانگان برای ماندن در قدرت تا دست رد به سینه ابر قدرت ها -حجت الاسلام فوجی(عضو گروه پژوهشی کتاب #صعود_چهل_ساله ) -تهیه شده در واحد رسانه مدرسه عالی شهید مطهری مشهد( #نسیم_مطهر )

ادامه مطلب