سخنرانی آیت‌الله امامی کاشانی در دانشگاه شهید مطهری مشهد به مناسبت آغاز نیم سال دوم تحصیلی

گزارش تصویری سخنرانی آیت‌الله امامی کاشانی در دانشگاه شهید مطهری مشهد به مناسبت آغاز نیم سال دوم تحصیلی

سخنرانی آیت‌الله امامی کاشانی در دانشگاه شهید مطهری مشهد به مناسبت آغاز نیم سال دوم تحصیلی