دانشگاه شهید مطهری برادران - آرشیو

اردوی سیاحتی زیارتی بابلسر، تهران و قم
گزارش تصویری

اردوی سیاحتی زیارتی بابلسر، تهران و قم گالری

این اردو از چهارشنبه ۲۳ آذر شروع و تا ۲۸ آذر ماه ادامه داشت. دانشجویان پس از حضور و تفریح ۳ روزه در بابلسر به تهران رفته و در برنامه ۲۷ آذر شرکت کردند، سپس برای زیارت عازم قم شده و به مشهد مقدس برگشتن

ادامه مطلب