گزارش تصویری

اردوی سیاحتی زیارتی بابلسر، تهران و قم

تعداد بازدید:۱۲۰
این اردو از چهارشنبه ۲۳ آذر شروع و تا ۲۸ آذر ماه ادامه داشت. دانشجویان پس از حضور و تفریح ۳ روزه در بابلسر به تهران رفته و در برنامه ۲۷ آذر شرکت کردند، سپس برای زیارت عازم قم شده و به مشهد مقدس برگشتن


 گزارش تصویری

 اردوی سیاحتی زیارتی بابلسر، تهران و قم با حضور حداکثری دانشجویان دانشگاه شهید مطهری مشهد برگزار شد

این اردو از چهارشنبه ۲۳ آذر شروع و تا ۲۸ آذر ماه ادامه داشت. دانشجویان پس از حضور و تفریح ۳ روزه در بابلسر به تهران رفته و در برنامه ۲۷ آذر شرکت کردند، سپس برای زیارت عازم قم شده و به مشهد مقدس برگشتند.


۳۹ نفر از دانشجویان ورودی ۱۴۰۱،۱۴۰۰و ۱۳۹۹ به همراه جمعی از دانشجویان ارشد و فارغ التحصیل در این اردو حضور داشتند.

ضمنا از محضر حاج آقای واحد خواه و شفایانی و همچنین آقای فرجاد به علت همراهی با دانشجویان تشکر میکنیم.

 از مسئول برگزاری اردو نیز جناب آقای سید طه احمدزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ورودی ۱۴۰۱ نیز تشکر و قدردانی می کنی