توزیع بسته های معیشتی در روز احسان و نیکوکاری

۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۸
توزیع بسته های معیشتی در روز احسان و نیکوکاری به همت گروه جهادی و بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد

همزمان با روز احسان و نیکوکاری، گروه جهادی دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد با کمک و همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه، بسته های معیشتی در بین کودکان کار و نیازمند منطقه ی محروم پنجتن، توزیع کردند.

این بسته ها شامل مواد خوراکی و جعبه های بازی فکری و پیکسل بوده است

کلید واژه ها: گروه جهادی دانشگاه شهید مطهری بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد