کافه اتوبوس انتخابات، ایده خلاقانه از دانشجویان خواهر یزد

۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | ۲۱:۴۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۶۱
کافه اتوبوس انتخابات، ایده خلاقانه از دانشجویان دانشگاه شهید مطهری خواهران یزد

کلید واژه ها: دانشگاه شهید مطهری خواهران یزد