مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه شهید مطهری خواهران یزد


طرح محسنین

طرح محسنین

دانشگاه شهید مطهری خواهران یزد با همکاری کمیته امداد امام خمینی «طرح محسنین» را برگزار می‌کند.

ادامه مطلب