برگزاری اولین پیش نشستِ همایش «هوش مصنوعی و علوم انسانی_اسلامی»

تعداد بازدید:۹۷
برگزاری اولین پیش نشستِ همایش «هوش مصنوعی و علوم انسانی_اسلامی»

دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱ اولین پیش نشستِ همایش هوش مصنوعی و علوم انسانی_اسلامی با ارائه جناب آقای دکتر شریفی و حضور جمعی از مسئولین و دانشجویان در سالن کنفرانس برگزار شد.

دکتر شریفی ابتدا ضرورت ورود به مبحث هوش مصنوعی را با این جمله که در عصر ارتباطات هر جایی که ورود پیدا نکردیم ضرر کردیم برای دانشجویان تبیین کرده و سپس به تعریف چیستی، انواع و کاربردهای هوش مصنوعی پرداختند؛ ایشان به خوبی به تهدیدها و فرصت‌هایی که هر فناوری از جمله هوش مصنوعی می‌تواند برای انسان و جهان پیرامون او به وجود بیاورد اشاره کرده و به دانشجویان تأکید کردند که باید کاربرد هوش مصنوعی در رشته‌های خودتان را پیدا کنید در ادامه‌ی نشست دکتر با بیان مثال‌هایی از کاربردهای هوش مصنوعی در حل مسائل علوم انسانی و اسلامی به دانشجویان نوید دادند که می‌توان از هوش مصنوعی در علومی مانند روانشناسی، فلسفه و فقه و حقوق استفاده کرد و نتیجه گرفت.

کلید واژه ها: همایش علمی پیش نشست دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد واحد پژوهش هوش مصنوعی و علوم انسانی اسلامی