اولین جلسه نشست سیاسی ویژه «دانشجو بیدار است»

تعداد بازدید:۹۴
برگزاری اولین جلسه نشست سیاسی ویژه «دانشجو بیدار است» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مطهری

روز دوشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱ نشستی با حضور دکتر شفایانی و جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید مطهری با هدف پاسخگویی به شبهات مسائل اخیر کشور برگزار گردید که محور اصلی گفتگو، حق، انقلاب جنسی، پوشش، عملکرد پلیس، رفراندوم و اعتراض بود.

استاد شفایانی با تأکید بر تفاوت آشوبگر با معترض و همچنین با توجه به مسئولیت پلیس در کنترل اغتشاشات فرمودند؛ پلیس می‌تواند برای حفظ امنیت و با توجه به میزان خطرناک بودن شرایط با اغتشاش‌گران برخورد کند. همچنین در رابطه با برگزاری رفراندوم، طبق آمار مشارکت‌کنندگان در انتخابات قبلی و تحلیل آن مشخص می‌شود برگزاری آن نتیجه‌ای نخواهد داشت.

ایشان راه اصلی برای کنترل شرایط را تحزّب می‌دانند: به صورتی که افراد جامعه توانایی ارتباط صحیح و قانونمند با مسئولین و درخواست بازخواست‌های خود داشته باشند. ادامه پاسخگویی به شبهات در جلسات آتی برگزار خواهد شد.

کلید واژه ها: بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد دانشجو بیدار است نشست سیاسی