اخبار

تکرار یا نوآوری

۰۴ خرداد ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۴ اخبار دانشگاه شهید مطهری خواهران
تعداد بازدید:۱۳۳
آشنایی با مرکز نوآوری سعا با حضور مسئولین مرکز نوآوری دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد (سعا)

آشنایی با مرکز نوآوری دانشگاه شهید مطهری (سعا)

در تاریخ 4خرداد جلسه ای با عنوان "تکرار یا نوآوری" و با حضور مسئولین مرکز نوآوری دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد (سعا) برگزار شد.

در این جلسه توضیحاتی درباره مرکز و لزوم راه اندازی آن در دانشگاه مطرح شد، هم چنین برنامه های آینده این مرکز در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

    splus.ir/saainnovation

 

 

 

تکرار یا نوآوری، مرکز نوآوری دانشگاه شهید مطهری

کلید واژه ها: مرکز نوآوری سعا دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد نوآوری