اکران فیلم موقعیت مهدی

اکران فیلم موقعیت مهدی در سینما آفریقا مشهد

تمجید مقام معظم رهبری درباره فیلم (موقعیت مهدی) :

«فیلم موقعیت مهدی ، عالی بود . پر از نکته‌های دقیق و روایت درست. شخصیت شهیدان باکری خصوصا محور فیلم که آقا مهدی است را به درستی و با ظرافت ، تصویر و روایت کرده است.»

در روز 12 فروردین ماه 1401، فیلم جذاب و ارزشمند " موقعیت مهدی" با همکاری انجمن دانش آموختگان مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری، در سینما آفریقا مشهد اکران شد.

این برنامه ویژه دانشجویان دانشگاه شهید مطهری و دانش آموختگان و خانواده های محترم ایشان بود.

 

کلید واژه ها: انجمن دانش‌آموختگان اکران فیلم موقعیت مهدی دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد