گزارش تصویری

توسل

گوشه‌ای از زحمات خادمین شما جهت آماده‌سازی مراسمِ اقامه عزای‌ امیرالمؤمینین و احیای شب‌های‌قدر

توسل

گزارش تصویری

گوشه‌ای از زحمات خادمین شما
    جهت آماده‌سازی مراسمِ اقامه
    عزای‌ امیرالمؤمینین و احیای شب‌های‌قدر

#توسل
#شبهای_قدر

 دبیرستان پسرانه شهید مطهری - دوره دوم شعبه قاسم آباد