گزارش تصویری

برنامه بازدید از قبور شهدا

تعداد بازدید:۱۸۷
با حضور پدر و مادر شهید مرتضی عطایی (ابو علی )

شهدا

برنامه بازدید از قبور شهدا

با حضور پدر و مادر شهید مرتضی عطایی(ابوعلی)

دبیرستان پسرانه شهید مطهری - دوره دوم شعبه قاسم آباد