گزارش تصویری

شنبه‌های قرآنی

تعداد بازدید:۱۹۱
تیم فرهنگی دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری در تلاش هستند که دانش‌آموزان در طول هفته در کنار درس به مباحث فرهنگی و ورزشی و به ویژه علوم قرآنی بپردازند!

# گزارش_تصویری 

شنبه‌های قرآنی

شروع هر هفته با قرآن!

تیم فرهنگی دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری در تلاش هستند که دانش آموزان در طول هفته در کنار درس به مباحث فرهنگی و ورزشی و به ویژه علوم قرآنی بپردازند!

بر اساس بیانات رهبری که توصیه فرمودند: جوانان، تحصیل، تهذیب و ورزش!

تیم فرهنگی در تلاش هستند این سخن رهبری در دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری به انجام برسد!

 دبیرستان پسرانه شهید مطهری - دوره دوم شعبه قاسم‌آباد 

کلید واژه ها: دبیرستان پسرانه دوره دوم قاسم‌آباد