اطلاعیه

افتخارآفرینان و رتبه‌های برتر دانشگاه شهید مطهری (واحدهای تهران، مشهد، یزد، زاهدان) در کنکور سراسری مقطع کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۰

۱۲ آبان ۱۴۰۰ | ۱۹:۵۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۸۰
افتخارآفرینان و رتبه‌های برتر دانشگاه شهید مطهری (واحدهای تهران، مشهد، یزد، زاهدان) در کنکور سراسری مقطع کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۰

بسم‌الله الرحمن الرحیم

عملکرد طلاب و دانشجویان دانشگاه شهید مطهری (واحدهای تهران؛ مشهد؛ یزد؛ زاهدان) کنکور کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۰

افتخارآفرینان و رتبه‌های برتر (یک رقمی):

- خانم زهرا سادات حسینی جاسبی- واحد تهران (رتبه ۲ فقه و حقوق اسلامی) قبولی در رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری

 -خانم سیده فاطمه نیک سیما- واحد تهران (رتبه ۳ فلسفه) قبولی در رشته فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مطهری

-  خانم مهدیه اسماعیلی- واحد مشهد (رتبه ۳ فلسفه) قبولی در رشته فلسفه و حکمت دانشگاه فردوسی

- آقای علیرضا میرزایی پور- واحد مشهد (رتبه ۵ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران

-  خانم زینب شجاعی- واحد مشهد (رتبه ۵ فلسفه) قبولی در رشته فلسفه و حکمت دانشگاه فردوسی

-  آقای یونس فارسیان- واحد مشهد (رتبه ۶ فلسفه) قبولی در رشته فلسفه و حکمت دانشگاه شهید مدرس تهران

 -خانم مائده استقبال- واحد تهران (رتبه ۷ فقه و حقوق اسلامی) قبولی در رشته فقه و حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی

 - خانم فاطمه سادات نجفی- واحد یزد تبه ۸ رشته مدیریت رسانه) قبولی در رشته مدیریت رسانه دانشگاه علامه

-  آقای سید محمدمهدی لطفی- واحد تهران (رتبه ۹ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری تهران 

 رتبه‌های برتر (دو رقمی):

-  خانم زینب کلانکی- واحد تهران (رتبه ۱۱ فلسفه و حکمت اسلامی) قبولی در رشته فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مطهری

 - آقای حسین حبیب زاده- واحد تهران (رتبه ۱۱ جامعه‌شناسی) قبولی در رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

-  خانم زینب آزیز- واحد مشهد (رتبه ۱۳ فلسفه) قبولی در رشته فلسفه و حکمت دانشگاه فردوسی

-  آقای مهدی ملائکه- واحد مشهد (رتبه ۱۴ فقه و مبانی حقوق)

-  آقای مهدی نریمانی- واحد تهران (رتبه ۱۷ علوم سیاسی) قبولی در رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران

-  آقای محسن شادکام- واحد مشهد (رتبه ۱۸ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری تهران 

 - آقای علی شمس‌الدین- واحد مشهد (رتبه ۲۲ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری تهران 

-  آقای امیرمحمد طهماسبیان (رتبه ۳۰ علوم جغرافیایی) قبولی در رشته علوم جغرافیایی

-  آقای سید محمد تقوی- واحد مشهد (رتبه ۳۴ حقوق خصوصی) قبولی در رشته حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد 

-  آقای محمدرضا محمدزاده- واحد تهران (رتبه ۳۹ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری تهران

 - آقای امیر یاراحمدی- واحد تهران (رتبه ۵۶ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری تهران

-  آقای محمدمهدی ایزدیان- واحد تهران (رتبه ۵۸ حقوق عمومی) قبولی در رشته مدیریت نظارت و بازرسی دانشگاه امام حسین (ع)

-  آقای محمدمهدی مجیدی- واحد تهران (رتبه ۶۰ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه بوعلی همدان 

 خانم مهدیه سادات هاشمی- واحد یزد (رتبه ۶۴ رشته فلسفه و حکمت) قبولی در رشته فلسفه و کلام دانشگاه اصفهان 

-  آقای سید عمران بطحائی- واحد تهران (رتبه ۷۳ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

-  آقای حسین گودرزی- واحد تهران (رتبه ۷۶ حقوق جزا) قبولی در رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه علوم قضایی

-  آقای سید محمدامین حسین زاده- واحد تهران (رتبه ۷۸ حقوق خانواده) قبولی در رشته حقوق خانواده دانشگاه علوم قضایی

-  آقای حسین میرزایی- واحد تهران (رتبه ۸۲ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری

 خانم مهدیه جلالیان- واحد مشهد (رتبه ۸۷ فلسفه) قبولی در رشته فلسفه و حکمت دانشگاه شهید مطهری مشهد

 خانم کیمیا خاتمی- واحد مشهد (رتبه ۹۴ فلسفه) قبولی در رشته فلسفه و حکمت دانشگاه فردوسی

 -  خانم مریم سادات آسایش- واحد یزد (رتبه ۹۸ رشته فلسفه و حکمت) قبولی در رشته شیعه شناسی دانشگاه میبد 

 سایر رتبه‌ها:

 خانم فاطمه اکرمی- واحد یزد (رتبه ۱۰۱ رشته فقه و حقوق) قبولی در رشته حقوق خانواده دانشگاه شهید مطهری تهران 

-   آقای علی کرمی- واحد زاهدان (رتبه ۱۰۶ حقوق جزا) قبولی در رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوان دانشگاه علوم قضایی تهران

-  آقای امیرعلی دوستعلی- واحد تهران (رتبه ۱۰۸ فلسفه اسلامی) قبولی در رشته فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مطهری

-  آقای محمدحسین راهداری - واحد تهران تبه ۱۰۸ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری

-  آقای پژمان حسنی- واحد تهران (رتبه ۱۱۰ حقوق عمومی) قبولی در رشته مدیریت نظارت و بازرسی دانشگاه علوم قضایی

-  آقای محسن پورمند- واحد تهران (رتبه ۱۷۶ حقوق خانواده) قبولی در رشته حقوق خانواده دانشگاه علوم قضایی

 - آقای سید علی بزم آرا- واحد مشهد (رتبه ۲۰۶ حقوق جزا) قبولی در رشته حقوق جزا دانشگاه شیراز

-  خانم زکیه سادات عدنانی- واحد یزد (رتبه ۲۲۷ فلسفه) قبولی در رشته فلسفه و اخلاق دانشگاه قم

 قبولی‌های استعداد درخشان:

 خانم رؤیا سادات حسینی- واحد یزد، قبولی در رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری تهران

 -  آقای محمدحسین حاتمی- واحد زاهدان، قبولی در رشته فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران

-  خانم فائزه طباطبایی- واحد مشهد، قبولی در رشته فلسفه و حکمت دانشگاه شهید مطهری مشهد

 خانم فاطمه سعیدی نجات- واحد مشهد، قبولی در رشته فلسفه و حکمت دانشگاه شهید مطهری مشهد

-  خانم نازنین تجلی فر- واحد تهران، قبولی در رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری

-  هانیه رجبی- واحد تهران، قبولی در رشته فقه و حقوق خانواده دانشگاه شهید مطهری

ضمن عرض تبریک به همه عزیزان برای یکایک ایشان آرزوی موفقیت ‌و سربلندی در تمامی مراحل زندگی را از درگاه ایزدمنان مسئلت داریم.

مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری