اطلاعیه

رتبه‌های برتر دانشگاه شهید مطهری - واحد برادران مشهد در کنکور سراسری مقطع کارشناسی‌ارشد

۱۱ آبان ۱۴۰۰ | ۱۹:۱۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۵
رتبه‌های برتر دانشگاه شهید مطهری - واحد برادران مشهد در کنکور سراسری مقطع کارشناسی‌ارشد

رتبه‌های برتر دانشگاه شهید مطهری- واحد برادران مشهد در کنکور سراسری مقطع کارشناسی‌ارشد:

  • آقای علیرضا میرزایی پور (رتبه ۵ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری تهران 
  • آقای محسن شادکام (رتبه ۱۸ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری تهران
  • آقای علی شمس‌الدین (رتبه ۲۲ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری تهران
  • آقای علی سقا (رتبه ۳۴ فقه و مبانی حقوق) قبولی در رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد 
  • آقای یونس فارسیان (رتبه ۶ فلسفه) قبولی در رشته فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

 ضمن عرض تبریک به همه عزیزان برای یکایک ایشان آرزوی موفقیت ‌و سربلندی در تمامی مراحل زندگی را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

دانشگاه شهید مطهری- واحد برادران مشهد