گزارش تصویری

تشرف دانش آموزان به مضجع نورانی امام رضا علیه السلام

تعداد بازدید:۱۸۹
زیارت نیابتی دوستان پایه دهم و یازدهم از جانب خادمین حضرت زهرا در پایه دوازدهم
تشرف دانش آموزان به مضجع نورانی امام رضا علیه السلام

#گزارش_تصویری

 تشرف‌ پایه‌دهم‌ویازدهم‌به مضجع‌نورانی‌امام‌مهربانیها

#دوشنبه‌_های‌‌_امام‌_رضایی
#پایه‌_دهم‌_و‌_یازدهم.

 زیارت نیابتی دوستان پایه دهم و یازدهم از جانب خادمین حضرت زهرا در پایه دوازدهم 

دبیرستان دخترانه شهید مطهری - دوره دوم شعبه فاطمیه