اطلاعیه

دکتر یاسر احمدوند از دانش‌آموختگان مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری به سمت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.

۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۷:۵۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۵
دکتر یاسر احمدوند از دانش‌آموختگان مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری به سمت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.

با حکم وزیر ارشاد دکتر یاسر احمدوند از دانش‌آموختگان مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری به سمت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.