سفیران معارفی

تعداد بازدید:۲۰۳
دبیرستان دخترانه شهید مطهری _دوره دوم شعبه حسنیه

ای یزید آیا گمان می‌بری اینکه اطراف زمین و آفاق آسمان را بر ما تنگ گرفتی و راه چاره را بر ما بستی که ما را مانند اسیران به کنیزی برند...

 
روضه‌ات مکشوف بانو داغ دل سنگین کند


دبیرستان دخترانه شهید مطهری - دوره دوم شعبه حسنیه 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: دبیرستان دخترانه دوره دوم حسنیه