تعاملاتی درباره نهاد دولت در ایران

۳۰ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۰ اخبار
تعداد بازدید:۲۹۰

مرکز تحقیقات لقمان برگزار می‌کند:

تعاملاتی درباره نهاد دولت در ایران

«دروازه دولت»

 • مبانی و خاستگاه‌های تشکیل نهاد دولت در عصر جدید، استاد بادامچی
 • نهاد دولت و حیات انسانی، استاد جبارنژاد
 • نگرش‌های سیاسی-اجتماعی به نهاد دولت در ایران، استاد بوذری نژاد
 • هویت دینی در کشاکش سنت و بازار، استاد مهدیزاده
 • توسعه بومی با تأکید بر دانش ضمنی ایرانیان، استاد کاوه فرهادی
 • بایسته‌های نهاد تربیت در ساختار دولت، استاد رحیم‌پور ازغدی
 • دولت‌های پسا کرونا، استاد سید جواد میری
 • دولت و اخلاق سیاسی، استاد نجمه کیخا
 • دولت سازی در منظومه فکری رهبری با تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، استاد فرزاد جهان‌بین
 • دولت در قرآن، استاد نجف لکزایی
 • دولت و چالش مصرف‌زدگی جهانی، استاد کمیل سوهانی

زمان: ۹ تا ۱۵ مردادماه (به‌صورت مجازی)
برای ثبت‌نام به نشانی زیر مراجعه فرمایید:
https://b2n.ir/n48205