راه‌یابی سرکار خانم فاطمه پورهاشمی به مرحله کشوری مسابقات احکام در سی و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانش‌آموزی

تعداد بازدید:۲۹۵
راه‌یابی سرکار خانم فاطمه پورهاشمی به مرحله کشوری مسابقات احکام در سی و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانش‌آموزی دبیرستان دخترانه شهید مطهری _دوره دوم شعبه فاطمیه
راه‌یابی سرکار خانم فاطمه پورهاشمی به مرحله کشوری مسابقات احکام در سی و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانش‌آموزی

راه‌یابی سرکار خانم فاطمه پورهاشمی به مرحله کشوری مسابقات احکام در سی و نهمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانش‌آموزی

دبیرستان دخترانه شهید مطهری - دوره دوم شعبه فاطمیه

کلید واژه ها: دبیرستان دخترانه دوره دوم فاطمیه