با مردم در میدان

تعداد بازدید:۲۵۷
با موضوع مشارکت حداکثری در انتخابات، تریبون آزاد، سرود و... پارک ملت سه‌شنبه ۲۵ خرداد‌ماه دبیرستان پسرانه شهید مطهری - دوره دوم قاسم‌آباد

«با مردم در میدان»

با موضوع مشارکت حداکثری در انتخابات، تریبون آزاد، سرود و...

پارک ملت سه‌شنبه ۲۵ خرداد‌ماه

دبیرستان پسرانه شهید مطهری - دوره دوم قاسم‌آباد

کلید واژه ها: دبیرستان پسرانه دوره دوم قاسم‌آباد