حضور شما در انتخابات یک عمل صالح است

تعداد بازدید:۲۲۴
[آیه ۱۲۰- سوره توبه] هر عملی از شما که دشمن از آن ناخشنود باشد. در پیشگاه پروردگار یک عمل صالح است. دبیرستان دخترانه شهید مطهری - دوره دوم شعبه فاطمیه

لینک دانلود فایل