«ایمان آورده‌ها» با موضوع انتخاب صحیح

تعداد بازدید:۲۸۶
تکلیف مؤمن در انتخابات چیه؟ رأی من چه تأثیری دارد؟ کاری از دبیرستان دخترانه شهید مطهری _دوره دوم شعبه حسینیه

«ایمان آورده‌ها» با موضوع انتخاب صحیح

تکلیف مؤمن در انتخابات چیه؟

رأی من چه تأثیری دارد؟

کاری از دبیرستان دخترانه شهید مطهری - دوره دوم شعبه حسینیه