سوال خبرنگار از امام خمینی (ره) که شما اقتصاد و حقوق نخوانده اید و پاسخ مرحوم امام خمینی

۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۶ اخبار
تعداد بازدید:۵۰۲
سوال خبرنگار از امام خمینی (ره) که شما اقتصاد و حقوق نخوانده اید و پاسخ مرحوم امام خمینی

سوال خبرنگار: 
شما زندگی خیلی منزوی داشتید، شما اقتصاد جدید و حقوق روابط بین المللی را مطالعه نکرده‌اید.
تحصیل شما مربوط به علوم الهی است، شما در سیاست و گیر و دار یک زندگی اجتماعی درگیر نبوده‌اید. 
آیا این در ذهن شما این شک را به وجود نمی‌آورد که ممکن است عواملی در این معادله باشد که شما نمی‌توانید درک کنید؟

 پاسخ حضرت امام قدس سره: 
ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی‌ای که تا به حال به واسطه آن تمام مسائل جهان سنجیده می‌شده است را شکسته‌ایم. 
ما خود چارچوب جدیدی ساخته‌ایم که در آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته‌ایم. 
از هر عادلی دفاع می‌کنیم و بر هر ظالمی می‌تازیم ، حال شما اسمش را هرچه می‌خواهید بگذارید. 

ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت. امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل و شورای امنیت و سایر سازمانها و شوراها را بر این پایه بنا کنند، نه بر پایه نفوذ سرمایه‌داران و قدرتمندان که هر موقعی که خواستند هرکسی را محکوم کنند، بلافاصله محکوم نمایند.

  آری با ضوابط شما من هیچ نمی‌دانم و بهتر است که ندانم.

 صحیفه امام، ج۱۱، ص ۱۶۰