نخستین نشریه نسیم مطهر به زبان عربی منتشر شد

تعداد بازدید:۲۸۰

نخستین نشریه نسیم مطهر به زبان عربی

نشریه دانشجویی بسیج  دانشگاه شهید مطهری مشهد _واحد برادران نخستین نشریه خود به زبان عربی را در خرداد 1400 منتشر کرد.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: نشریه نسیم مطهر نشریه دانشجویی