بیانیه دانش‌آموزان معارفی دبیرستان شهید مطهری در اعلام حمایت از مردم شریف فلسطین و بیزاری جستن از رژیم غاصب صهیونیست

بیانیه دانش آموزان معارفی دبیرستان شهید مطهری در اعلام حمایت از مردم شریف فلسطین و بیزاری جستن از رژیم غاصب صیهونیست


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: آموزان دبیرستان