دیدار صمیمانه اعضای بسیج با دانشجویان ورودی ۹۹ دانشگاه شهید مطهری - واحد برادران

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۵:۵۷ اخبار دانشگاه شهید مطهری برادران
تعداد بازدید:۲۴۴
گزارش تصویری دیدار صمیمانه اعضای بسیج با دانشجویان ورودی ۹۹ دانشگاه شهید مطهری - واحد برادران

دیدار صمیمانه اعضای بسیج با دانشجویان ورودی ۹۹ دانشگاه شهید مطهری - واحد برادران