نماهنگ جشن نیمه شعبان

برگزاری جشن نیمه شعبان در نقاط مختلف شهر مشهد

برگزاری جشن نیمه شعبان در نقاط مختلف شهر مشهد توسط هئیت رهپویان  ولایت(محفل رهروان شهید سلیمانی)

با همکاری گروه سرود حبل المتین


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: جشن نماهنگ نیمه شعبان هیئت رهپویان ولایت