دیدار مجموعه مدارس علوم و معارف اسلامی شهید مطهری (ره) با مقام معظم رهبری حفظه الله-قسمت دوم

دیدار مجموعه مدارس علوم و معارف اسلامی شهید مطهری (ره) با مقام معظم رهبری حفظه الله

فلسفه وجود رشته علوم و معارف اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

بخش دوم


لینک دانلود فایل