گزارش تصویری

برگزاری کارگاه آموزشی مسابقات «قرآن، عترت و نماز»

تعداد بازدید:۴۷

-گزارش تصویری 

برگزاری کارگاه آموزشی مسابقات «قرآن، عترت و نماز» 

دبیرستان پسرانه هشید مطهری -دوره اول قاسم آباد 

کلید واژه ها: برگزاری کارگاه آموزشی مسابقات