انتشار دومین قسمت از پادکست شناسه :خرده روایت ها از زندگی سید مرتضی آوینی

تعداد بازدید:۲۴۶

انتشار دومین قسمت از پادکست شناسه :خرده روایت ها از زندگی سید مرتضی آوینی

این قسمت: شیرینی خانوادگی 

گویندگان:

سید محمد حسین طالبیان

کمیل قاسمی زاده

تولید محتوا:

سید محمد حسینی 

تدوین :

حسین خسرویان 

دبیرستان پسرانه شهید مطهری _دوره دوم قاسم آباد


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پادکست شهید آوینی دبیرستان پسرانه دوره دوم قاسم‌آباد