نگاهی به آخرین‌عملیات‌گروه‌جهادی‌شهید‌محرابی در‌پایان‌سال‌۱۳۹۹

۰۵ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۶ اخبار دبیرستان دخترانه دور دوم حسنیه
تعداد بازدید:۲۱۸

نگاهی به آخرین‌عملیات‌گروه‌جهادی‌شهید‌محرابی
در‌پایان‌سال‌۱۳۹۹ 

 بسته‌بندی‌و‌توزیع ارزاق ویژه‌خانواده‌های‌مناطق‌محروم‌همزمان‌با اعیاد‌شعبانیه

گروه جهادی شهید محرابی(دبیرستان دخترانه شهید مطهری (ره)_دوره دوم شعبه حسنیه )


لینک دانلود فایل