گزارش تصویری

آخرین کوهنوردی سال ۱۳۹۹

گزارش تصویری 

آخرین کوهنوردی سال ۱۳۹۹

سد طرق و کوه های اطراف

جمعی از دانش آموزان، فارغ التحصیلان و دانشجویان مجموعه شهید مطهری