کسب عناوین متعدد استانی توسط دانش آموزان دبیرستان علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری (دوره اول) در مسابقات پرسش مهر

تعداد بازدید:۳۱۱

کسب عناوین متعدد استانی توسط دانش آموزان دبیرستان علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری (دوره اول) در مسابقات پرسش مهر

- یاسین کردی مقام دوم استان در رشته سخنوری

- سید صالح هاشمیان مقام مقام دوم استان در رشته شعر  

-محمد رفیعی مقام سوم استان در رشته فیلم کوتاه

- سید سروش روحی مقام سوم استان در رشته پویا نمایی

- سهیل اسحاقی مقام سوم استان در رشته خوشنویسی

- یاسین احسانی مقدم مقام سوم استان در رشته طراحی 

-دبیرستان پسرانه شهید مطهری _دوره اول قاسم آباد 

کلید واژه ها: مقام استانی دبیرستان پسرانه دوره اول قاسم‌آباد پرسش مهر