درخشش دانش آموزان دبیرستان  علوم و معارف اسلامی شهید‌ مطهری (دوره اول قاسم آباد) در  مسابقات پرسش‌مهر در سطح ناحیه

تعداد بازدید:۳۴۳

درخشش دانش آموزان دبیرستان  علوم و معارف اسلامی شهید‌ مطهری (دوره اول قاسم آباد) در  مسابقات پرسش‌مهر در سطح ناحیه 

 -سید صالح هاشمیان مقدم مقام اول ناحیه در رشته شعر

 -محمد صادق چوب دارزاده مقام اول ناحیه در رشته داستان نویسی 

 -علیرضا حسین زاده مقام اول ناحیه در رشته وب نوشت 

 -محمد رفیعی مقام اول ناحیه در رشته فیلم داستانی 

 -سید سروش روحی مقام اول ناحیه در رشته پویا نمایی

 -یاسین احسانی مقدم مقام اول ناحیه در رشته طراحی 

 -سهیل اسحاقی مقام اول ناحیه در رشته خوشنویسی

 -یاسین کردی مقام اول ناحیه در رشته سخنوری 

دبیرستان پسرانه شهید مطهری _دوره اول قاسم آباد