گزارش تصویری

همایش به سوی موفقیت_آشنایی با دانشگاه امام صادق(ع) و نحوه جذب و گزینشباحضور تعدادی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)

تعداد بازدید:۲۶۹

گزارش تصویری 

همایش به سوی موفقیت_آشنایی با دانشگاه امام صادق(ع) و نحوه جذب و گزینش باحضور تعدادی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)

دبیرستان پسرانه شهید مطهری_دوره دو قاسم آباد