گزارش تصویری

سمینار آینده شغلی با موضوع اندرباب فقه آموزی و حقوق خوانی با حضور اقای دکتر مروارید

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۵:۳۹ اخبار دانشگاه شهید مطهری خواهران
تعداد بازدید:۳۲۹

-گزارش تصویری

-سمینار آینده شغلی با موضوع اندرباب فقه آموزی و حقوق خوانی با حضور اقای دکتر مروارید