همایش فقه پویا و حقوق خانواده

-معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مطهری با مشارکت دانشگاه شهید مطهری (واحد زاهدان)برگزار می نماید:

-همایش فقه پویا و حقوق خانواده 

-با سخنرانی:

-دکتر سید علیرضا فروغی (دبیر علمی همایش)

-دکتر سید محمد صادق موسوی (عضو کمیته علمی همایش)

-دکتر سید ابوالقاسم نقیبی (رئیس شورای سیاست گذاری همایش)

-سرکار خانم دکتر مظاهری (عضو کمیته علمی همایش)

-همراه با ؛
معرفی و ارائه مقالات برتر و اهداء جوایز 

-زمان :
چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ ،ساعت ۱۳ الی ۱۵ 

-همایش به صورت مجازی از طریق لینک زیر برگزار می گردد .

لینک ورود به صفحه

-برنامه زمانبندی همایش «فقه پویا و حقوق خانواده »:

 


 

کلید واژه ها: همایش علمی سید لینک