گزارش تصویری

نشست صمیمی دانش آموزان  با مسئول آموزش جناب آقای قاسم پور

تعداد بازدید:۵۷

-گزارش تصویری 

-نشست صمیمی دانش آموزان  با مسئول آموزش جناب آقای قاسم پور 

-در این جلسه اهداف آموزشی تشریح شد و در فضایی صمیمی دانش آموزان نظراتشان را ارائه کردند

-دبیرستان پسرانه شهید مطهری _دوره اول قاسم آباد

کلید واژه ها: صمیمی آموزان گزارش تصویری نسیم مطهر گالری