برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی جناب آقای مجتبی کریم پور

تعداد بازدید:۳۳۰

گزارش تصویری

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی جناب آقای مجتبی کریم پور

با عنوان؛ بررسی سندی و دلالی روایات مربوط به حیل ربا با تاکید بر آراء امام خمینی(ره)

استاد راهنما:

جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر بهرامی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر شاکری

اساتید داور: 

جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر نوروزی

جناب حجت الاسلام والمسلمین  دکتر واعظی

 

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره) پایان نامه جلسه دفاع گزارش تصویری نسیم مطهر