همایش انگیزشی در جست‌وجوی موفقیت با حضور دکتر امین منتخبی وکیل پایه‌یک دادگستری

تعداد بازدید:۲۴۷
گزارش تصویری همایش انگیزشی در جست‌وجوی موفقیت با حضور دکتر امین منتخبی وکیل پایه‌یک دادگستری

گزارش تصویری

همایش انگیزشی در جست‌وجوی موفقیت با حضور دکتر امین منتخبی وکیل پایه‌یک دادگستری

دبیرستان شهید مطهری (ره) - دوره دوم قاسم‌آباد

کلید واژه ها: دبیرستان پسرانه دوره دوم قاسم‌آباد