برگزاری برنامه پازل با عنوان الگوی انقلابی در تربیت نوجوان انقلابی در دهه فجر باحضور: خانم خورشاهی

تعداد بازدید:۲۳۳
گزارش تصویری برگزاری برنامه پازل با عنوان الگوی انقلابی در تربیت نوجوان انقلابی در دهه فجر

برگزاری برنامه پازل با عنوان الگوی انقلابی در تربیت نوجوان انقلابی در دهه فجر با حضور: خانم خورشاهی 

 -نویسنده برتر استان خراسان رضوی و نویسنده ۵۵ جلد کتاب داستانی موفق در حوزه دفاع مقدس

- دبیرستان دخترانه شهید مطهری_دوره دوم شعبه حسنیه 

 

برگزاری برنامه پازل با عنوان الگوی انقلابی در تربیت نوجوان انقلابی در دهه فجر باحضور: خانم خورشاهی